اهمیت آب در زندگی

یکی از اساسی ترین اجزای حیاتی برای توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی تمام دنیا، کلمه ایست دو حرفی به نام آب که تأمین آن، تأمین حیات برای بشر، می باشد. با پیشرفت تکنولوژی و در پی آن افزایش دانش بشری نسبت به اهمیت آب، و بیماری های واگیرداری که به سبب سالم نبودن آب می توان به وجود آمده باشند و همچنین بین افراد منتقل گردند، تمام کشور های دنیا بر آن شده اند که به کیفیـت و اهمیت آب مصـرفی بیشتر بها دهند.

اهمیت آب را زمانی می توان دریافت که با نبودش روبرو شویم

اهمیت آب سالم آشامیدنی

آب آشامیدنی، از نظر سازمان جهانی بهداشت، آبی که برای مصرف بشر مورد استفاده قرار گیرد و همچنین همین بشر بتواند برای رفع نیازهای خود در طول زندگی مانند انجام امور مربوط به کارهای منزل و سایر امور جاری خود از آن استفاده نماید.

علاوه بر تعریف فوق از آب آشامیدنی، ویژگی های دیگری نیز در رابطه با آن حائز اهمیت می باشد که بازگو کننده کیفیت آن از نظر میکروب شناسی است. چنانچه در آب آَشامیدنی باکتری های شاخص وجود داشته باشند، نشانه این است که در آن، میکروارگانیسم های بیماری زا موجود می باشند. این نوع آلودگی ها به طور کلی، با آلودگی از طریق مدفوع بشر و حیوان مرتبط می باشند و نحوه تخلیه فاضلاب در محیط هایی که دارای آب می باشند، مهم ترین مکانی است که می تواند، میکروارگانیسم های حاصل از مدفوع، که از مهم ترین آن ها می توان به پاتوژن ها اشاره کرد، را در آب آشامیدنی به وجود آورند.

آب سالم و قابل شرب

تعریف دیگر این است که آب آشامیدنی سالم، آبی است که آلوده نبوده و عاری از مواد سمی باشد و مصرف کننده را به بیماری های واگیردار از آن مبتلا نکند، و از طرف دیگر، داری مواد معدنی و آلی به اندازه مورد نیاز بدن، باشد.

عوامل کمبود منابع آب آشامیدنی سالم

. فقر و رشد بی رویه جمعیت

علی رغم وجود فقر در برخی کشورهای دنیا، رشد جمعیت عامل بسیار مهمی در کمبود منابع آن از جمله آب گردیده است که این امر، توســعه اقتصــادي و اجتمــاعی کشورها و جوامع را، بــا محدودیت منابع آب، و بهداشـت ضعیف روبرو نموده است و همین کمبود امکانات و از طرفی افزایش جمعیت در حفظ سلامت افراد دچار مشکل نموده است. از این رو شاهد کمبود آب سالم نیز در این جوامع می باشیم. از آنجایی که اهمیت نوشیدن آب سالم، برای داشتن زندگی سالم، در حقوق اساسی بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است، لذا دسترسی بـه آب آشامیدنی سالم از اهم موارد حفظ سلامتی بشر می باشد.

آب آشامیدنی تصفیه شده

. آلودگی آب های آشامیدنی

عوامل زیادی هستند که سبب آلودگی آب آشامیدنی می گردند که اگر به این عوامل توجه نشود، شاهد بروز و انتقال بیماری های زیادی از مصرف آب آلوده در جهان خواهیم بود. برخی از این عوامل عبارتند از، دفـع نامناسـب فاضـلاب و مـواد زائـد جامد موجود در آن، استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی ( سموم و کودهاي شیمیایی )، وضعیت نامطلوب شبکه لوله کشی و انتقـال آن که منجر به نادیده گرفته شدن اهمیت آب سالم، می شود.

آب خنک و گوارا

 از سایر مواردی که موجب آلودگی زیاد آب می شود، وجود انواع مختلفی از میکروارگانیسم ها در آب، می باشد که از اثرات آن بر روی سلامت بشر، می توان بیماری هاي روده اي و حاد را برشمرد؛ و همچنین وجود برخی از املاح و مواد شیمیایی محلول در آب، در صورتی که بیش از حد مجاز باشند، می توانند در دراز مدت، باعث بروز بیماریها و ناتوانی هاي مختلفی در بدن شوند، که این مطلب نیز، مجددا می تواند از اهمیت آب در حفظ سلامت بشر سخن بگوید.

آب معدنی سالم و غنی از املاح طبیعی

. مصرف بی رویه منابع آب زیر زمینی

انسان ها همواره در طول تاریخ با مصرف بیش از حد منابع آب شیرین از جمله سفره های آب زیر زمینی ، قنات ها و آب انبار ها همچنین با حفر بی حد و اندازه چاه های آب در مناطق مختلف و استفاده فراوان از آنها به منظور آبیاری مزارع و باغات خود موجب کمبود منابع آب شیرین در جهان شده اند .

آمارهای سازمان بهداشت جهانی و یونیسف پیرامون آب

 آماری نیز وجود دارد که در خصوص اهمیت آب سالم در دنیا اطلاعات جالبی را بازگو می نمایند. بر همین اساس طبق گـزارش سـازمان بهداشـت جهانی و یونیسف، 1/1 میلیارد نفر از مردم جهان در سال، بـه منـابع آب آشـامیدنی سـالم دسترسـی ندارند که باعث بروز بسیاری از بیماری ها در این جوامع شده است. و از 4 میلیارد انسان مبتلا به اسهال، 2/2 میلیون نفر در سال، به دلیل عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم، جان خود را از دست می دهند.

آب مایه حیات

همچنین، بـر اسـاس گزارش های یونیسف و سازمان بهداشت جهانی در ارتباط با اهمیت آب، هر سال، از هر پنج کودك، یک نفـر جان خود را از دست می دهد که 15 درصد از مرگ و میر کودکان، مربوط به سنین زیر 5 سال می شود. علاوه بر این، اسهال، سالانه باعث بروز 54 میلیون از کار افتادگی می شود همچنین کمیت و کیفیت نامطلوب آب آشامیدنی و بهسـازي نامناسـب آن نیز، از جمله عوامل بروز مـرگ و میر در جهان یاد شده اند. که این نیز از اهمیت نوشیدن آب سالم می باشد.

آب خنک و گوارا

ویژگی های آب سالم آشامیدنی

از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی، مهـم ترین ویژگی هاي منابع آب آشامیدنی، علاوه بر تازگی و عـدم وجود رنگ، بو و مزه ناخوشایند، باید عاري از میکروارگانیسـم و مواد شیمیایی خطرساز بـراي سـلامتی انسـان نیـز باشـد.

همچنین مقدار مجاز PH برای آب آشامیدنی 6/5 الی 8/5 می باشد و میزان مطلوب سختی کل 200 میلی لیتر و حداکثر مقدار مجاز آن500 میلی گرم بر لیتر است.